Przejdź do treści

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie

Banner e-budownictwo

 

 

Informujemy, że w dniu 04 czerwca 2021 (piątek) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie będzie nieczynny.
(Dzień wolny w zamian za święto 1 Maja 2021 przypadajace w sobotę)

 

WYPEŁNIJ I ZŁOŻ WNIOSEK ELEKTRONICZNIE:


Banner e-budownictwo 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Na podstawie § 12 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020 poz. 878) uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, wprowadzone zostają następujące rodzaje i formy ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie.

1. Zadania realizowane są z wyłączenim bezpośredniej obsługi interesantów.

2. W uzasadnionych przypadkach (np. zapoznanie się z aktami sprawy, itp.) oraz w sprawach nie cierpiących zwłoki, których nie można załatwić korespondencyjnie, umożliwia się bezpośredni kontakt z pracownikiem inspektoratu w części parterowej budynku (przy wejściu głównym), przy zachowaniu obowiązujących zasad sanitarnych, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z pracownikiem PINB.

3. Dopuszczalna liczba interesantów: jedna osoba na stanowisko obsługi. Każdorazowo obowiązuje maseczka ochronna na twarzy oraz dezynfekcja rąk.

4. Wnioski do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego można składać poprzez wysyłkę pocztą, wrzucenie do zabezpieczonego pojemnika znajdującego się przed budynkiem oraz poprzez platformę usług publicznych ePUAP.
5. Dokumenty dla adresata będą wysyłane pocztą na wskazany adres lub elektronicznie na wskazaną skrytkę.
Osobisty odbiór dokumentów jest umawiany telefonicznie przez pracownika inspektoratu.
6. Druki i formularze związane z rozpoczęciem i zakończeniem budowy są do pobrania na stronie internetowej inspektoratu:

pinb.powiat.koszalin.pl zakładka: druki do pobrania. 

 

Petenci mogą się kontaktować telefonicznie pod numerami telefonu:

1. (094) 714-01-33

2. (094) 714-01-30

3. (094) 714-01-32.

 

Adres Inspektoratu:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie

ul. Racławicka 13

75-626 Koszalin

 

Poczta elektroniczna:

e-mail: pinb@powiat.koszalin.pl

skrytka ePUAP: /pinbkoszalin/skrytka