Przejdź do treści

Przykładowe protokoły

Uwaga! 

Poniższe formularze nie są drukami obowiązującymi powszechnie na mocy przepisów prawa. Zostały opracowane w celu ułatwienia  składania kompletnych wniosków, zawiadomień i oświadczeń.

Stosowanie poniższych formularzy nie jest obowiązkowe !


Protokół kontroli półrocznej - art. 62 ust. 1 pkt 3 - dotyczy budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2

138 KBPobierz

Protokół kontroli rocznej art. 62 ust. 1 pkt 1

137 KBPobierz

Protokół kontroli raz na 5 lat - art. 62 ust. 1 pkt 2

159 KBPobierz