Dane adresowe

INFORMACJA

Pierwsza strona ulotki informacyjnej ze strony GUNB dotycząca inwentaryzacji budynku wraz z informacją jak przeprowadzić inwentaryzację. Załącznik pod zdjęciem stanowi link przenoszący do całości komunikatu w formacie pdf.