☰ Menu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie

Czwartek 08.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Status prawny

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego utworzony został z dniem 1 stycznia 1999 roku, w wyniku reformy ustrojowej państwa, na mocy art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami). 

Wchodzi w skład powiatowych inspekcji, straży i służb, działających pod zwierzchnictwem Starosty Koszalińskiego na terenie Powiatu Koszalińskiego i działa w ramach powiatowej administracji zespolonej.

Inspektorat jest urzędem administracji rządowej, a osoby zatrudnione w Inspektoracie na stanowiskach urzędniczych (z wyjątkiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego), wchodzą w skład korpusu służby cywilnej.

Kierownikiem urzędu jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, będący organem administracji publicznej, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, wykonujący obowiązki dyrektora generalnego, zawarte w ustawie o służbie cywilnej.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koszalinie wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koszalinie, który realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu koszalińskiego. Jest on organem pierwszej instancji w sprawach określonych w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz.2351 z późn.zm.). Organem drugiej instancji w sprawach prowadzonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koszalinie jest Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.

Wytworzył:
Antoni Mońko
Udostępnił:
Michał Zawisza
(2022-04-05 13:36:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Marika Minda
(2022-05-11 08:59:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 6329