Inne

Uwaga!

Formularze: PB-19, PB-15, PB-10 i PB-5 są drukami urzędowymi obowiązującymi na mocy przepisów Prawa budowlanego po nowelizacji z dnia 19.09.2020 r. 
Pozostałe formulrze zostały opracowane w celu ułatwienia składania kompletnych wniosków, zawiadomień i oświadczeń.

 

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego pb-15
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 22 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Marika Minda
(2023-10-10 13:24:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Marika Minda
(2023-10-10 13:26:27)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wniosek o legalizację obiektu budowlanego lub jego części Pb-19
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 81 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Marika Minda
(2023-10-10 13:23:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Marika Minda
(2023-10-10 13:26:28)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zrzeczenie się prawa do odwołania
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 20 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Marika Minda
(2023-05-15 09:55:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Marika Minda
(2023-10-10 13:26:29)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wniosek o przeniesienie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych art.51ust.4 - PB-10
Typ pliku: RTF, Rozmiar: 90 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Marika Minda
(2023-10-10 13:26:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Marika Minda
(2023-10-10 13:26:29)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Pb-5
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 22 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Marika Minda
(2023-04-13 12:39:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Marika Minda
(2023-04-13 12:46:22)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli okresowej Wersja II
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 15 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Marika Minda
(2023-04-13 12:44:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Marika Minda
(2023-04-13 12:46:25)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli okresowej Wersja I
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 14 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Marika Minda
(2023-04-13 12:42:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Marika Minda
(2023-04-13 12:46:24)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zawiadomienie wykonawcy robót związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 13 KB
Wytworzył:
(2022-04-08)
Udostępnił:
Michał Zawisza
(2022-04-08 10:19:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Marika Minda
(2023-04-13 12:46:08)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Oświadczenie inwestora o zagospodarowaniu terenów przyległych
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 15 KB
Wytworzył:
Antoni Mońko
(2022-04-08)
Udostępnił:
Michał Zawisza
(2022-04-08 10:20:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Marika Minda
(2023-04-13 12:46:10)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Oświadczenie stwierdzające przejęcie obowiązku wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 17 KB
Wytworzył:
(2022-04-08)
Udostępnił:
Michał Zawisza
(2022-04-08 10:19:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Marika Minda
(2023-04-13 12:46:11)
Wytworzył:
Antoni Mońko
Udostępnił:
Michał Zawisza
(2022-04-08 10:28:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Marika Minda
(2023-01-09 10:02:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki