☰ Menu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie

Czwartek 08.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenia i komunikaty

UWAGA!

Do 30 czerwca 2022 r. właściciele lub zarządcy budynków zobowiązani są do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw. Obowiązek złożenia w/w deklaracji ciąży na właścicielach lub zarządcach wszystkich budynków – mieszkalnych, niemieszkalnych, w tym jednorodzinnych, wielorodzinnych czy handlowo-usługowych.

Deklarację można złożyć w formie zarówno papierowej, jak i elektronicznej. 

Deklaracje, które dotyczą źródeł ciepła i spalania paliw uruchomione:

  • przed 01.07.2021 r. należy złożyć w terminie do 30.06.2022 r., 
  • po 01.07.2021 r., termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni od momentu jego uruchomienia.

Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim organ wykonawczy (w tym wypadku: wójt, burmistrz lub prezydent miasta) "poweźmie o tym informację", możemy uniknąć kary, składając stosowną deklarację  w ramach czynnego żalu. Czytaj więcej…


UWAGA!

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw. Czytaj więcej...

Wytworzył:
Udostępnił:
Marika Minda
(2022-07-18 09:46:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Marika Minda
(2022-09-29 13:08:43)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 6329