Konta bankowe

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111, ze zm.).

OPŁATY SKARBOWE:

1. Wydanie pozwolenia na użytkowanie:
– budynku dla działalności gospodarczej 0,25 zł (za każdy m2 pow. użytkowej) nie więcej niż: 134,75 zł (w budynkach o funkcji mieszanej nie uwzględnia się pow. mieszkalnej tych budynków)
– budynku dla działalności rolniczej 3,50 zł (za cały obiekt)
– innego budynku 12,00 zł (za cały obiekt)
– budowli związanych z produkcją rolną 28,00 zł
– sieci i dróg do 1 km długości 26,25 zł
– sieci i dróg powyżej 1 km długości 535,75 zł
– innych budowli 38,75 zł

2. Wydanie pozwolenia na wznowienie robót – dwukrotność w/w stawek (50% stawek pozwolenia na budowę).
3. Wydanie zaświadczenia 17,00 zł (zwolnione sprawy odbudowy obiektów zniszczonych klęską żywiołową).
4. Wniesienie pełnomocnictwa 17,00 zł (zwolnienie dotyczy małżonków, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa).
5. Zwolnione od opłaty skarbowej są:

– wszelkie sprawy budownictwa mieszkaniowego (z wyjątkiem pełnomocnictw),
– wszelkie sprawy jednostek budżetowych i samorządu terytorialnego,
– sprawy osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa,
– pozwolenia na użytkowanie budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne oraz odbudowanych obiektów zniszczonych klęską żywiołową.


Opłata skarbowa winna być uiszczona na:

  • Numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Koszalinie

07 1140 1137 0000 2444 4400 1033
(z dopiskiem "wpłata z tyt. opłaty skarbowej".)

UWAGA!
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku, zawiadomienia lub dokumentu w tutejszym organie.

POZOSTAŁE OPŁATY

  • Numer rachunku bankowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koszalinie

84 1020 2791 0000 7502 0312 4179
(rachunek obsługujący wpłaty za:
- grzywny,
- opłaty egzekucyjne,
- koszty upomnienia)

  • Numer rachunku bankowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4,

66 1010 1599 0055 9722 3100 0000
(rachunek obsługujący wpłaty z tytułu:
- kar za nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego,
- opłaty legalizacyjnej)

  • Numer rachunku bankowego Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu

47 1010 0055 0201 6090 0999 0000
(rachunek obsługujący wpłaty z tytułu mandatów karnych)

Wytworzył:
Udostępnił:
Marika Minda
(2022-05-06 11:45:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Marika Minda
(2023-12-06 14:53:12)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki